Zaciąg w kamasze

Zainteresowanych odtwarzaniem militarnych aspektów XVIIw zapraszamy do udziału w istniejących projektach oddziałów, w których uczestniczymy. Oddziały te zrzeszają ludzi z całego kraju, wojsko spotyka się na imprezach warsztatowych, manewrach oraz inscenizacjach bitew w Polsce i za granicą.

Nasza grupa współuczestniczy w realizacji projektu Polski Regiment / Polish Regiment, realizowanym poprzez imprezy warsztatowe oraz wyjazdy na zagraniczne inscenizacje historyczne pod wspólnym sztandarem. Więcej szczegółów na stronie Polskiego Regimentu.

W zależności od upodobań proponujemy wspólną zabawę z poniższymi formacjami:

  • Zaciężna Rota Piechoty Polskiej - grupa ludzi zajmujących się rekonstrukcją historyczną XVII-wiecznego oddziału hajduków, przez współczesnych historyków wojskowości określanego mianem piechoty polskiej, lub polsko-węgierskiej.

Dla miłośników cudzoziemskiego autoramentu i niemieckiej komendy zalecamy:

Zainteresowanych, zdeterminowanych rekrutów zapraszamy na trening musztry. Chętnie podzielimy się doświadczeniami i zapewnimy pomoc w skompletowaniu stroju oraz sprzętu.

Szczegóły odnośnie terminu następnego spotkania można znaleźć w tym wątku.