Teatr

Teatrzyk "Biała Owca"

Pomysł teatrzyku powstał w główkach wukaesowej płci ładnej w 2004r. przy znacznym udziale drapaczki do pleców. Piotr zmaterializował powstałą idee - dwukrotnie budując skomplikowane konstrukcje pierwszej i drugiej wersji teatrzyku. Kukiełki powstały dzięki zaangażowaniu i fantazji twórczej pomysłodawczyń i innych zaangażowanych w sprawę osób.

Teatrzyk „Biała owca” nawiązuje do najprostszej ludycznej tradycji przedstawień lalkarskich. Nasze przedstawienia pokazujemy na jarmarkach, festynach i innych świętach plebejskich. Naszym zamierzeniem jest dostarczyć tak małym jaki i dorosłym widzom wiele rozrywki i humoru .Inspiracje czerpiemy z olbrzymich pokładów baśni, legend i opowieści ludowych choć nie stronimy od przerabiania poważnych sztuk teatralnych oraz wykorzystywania tradycyjnych, historycznych sztuk napisanych dla teatrów lalkarskich.

Największą nagrodą za nasze starania, stanowią widzowie, żywo reagujący na historie opowiadane przez nasze kukiełki i domagający się kolejnych przedstawień.