Stroje

Na niniejszych stronicach znajdziecie wędrowcy kilka ciekawych artykułów o wszystkim co dotyczy ubioru. Dla niektórych mogą być to zaledwie podstawy, ale napewno wielu znajdzie tu coś dla siebie. Przy pisaniu owych artykułów czerpiemy informacje z wielu źródeł pisanych, także w formie elektronicznej. Podstawowymi książkami w tej dziedzinie są oczywiście "Historia ubioru" p. Gutkowskiej-Rychlewskiej oraz opracowania p. Turskiej i p. Bartkiewicz, a także wielu innych historyków i archeologów.

Obuwie znajdowane na średniowiecznych stanowiskach Śląska (Wrocław, Opole, Legnica) można zróżnicować wg wysokości cholewki na trzy typy: buty, ciżmy i trzewiki. Nazewnictwo typów zaczerpnięte zostało z Encyklopedii Staropolskiej wg A. Brücknera: Trzewik jest to obuwie płytkie, ciżma - obuwie niskie bez wyodrębnionej cholewki, but - obuwie z wysoką cholewką.
 

Analiza typologiczna obuwia noszonego na Śląsku w okresie od X do XV wieku oparta została w głównej mierze na materiałach z wykopalisk z Ostrówka w Opolu i z Wrocławia. Materiały obuwnicze znalezione w Legnicy potwierdzają kierunek rozwoju form obuwia, wytyczony na bazie form wrocławskich i opolskich.
 

Podstawową cechą strojów opisanych w tym rozdziale jest charakterystyczny dla wschodniej i południowo-wschodniej części Europy krój, zapinanie z przodu oraz podwójna warstwa ubioru. Strój taki poddawany był ciągłym zmianom przez co zmieniały się też jego nazwy i przeznaczenie. Wiele przykładów ubiorów kształtowanych na wschodniej modzie dostarczają miniatury "Pontyfikatu biskupa Erazma Ciołka" (około 1518 r.), a także rzeźby z Tryptyku Pławieńskiego z pierwszych lat XVI w., gdzie wyraźnie widać źródło kontusza i żupana.

[1 / 1 ]