Doświadczenie zawodowe

Z wykształcenia jestem technikiem o specjalności elektroenergetycznej. Od roku 1972 pracuję przy projektowaniu, wykonywaniu i konserwacji instalacji elektroenergetycznych. Od roku 1988 posiadam uprawnienia budowlane stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prac z instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi i wysokoprądowymi o napięciu 400/230V oraz 20kV. W swojej wieloletniej pracy prowadziłem budowy w zakresie robót elektrycznych i sprawowałem nadzór na obiektach: produkcyjnych, handlowych, hotelowych, zabytkowych, sakralnych, służby zdrowia, drogowych ulic i placów (oświetlenia zewnętrznego), zasilania miejskiej sieci rozdzielczej o napieciu 400/230V i o napięciu 20kV.

W karierze zawodowej wykonywałem pomiary ochronne (odbiorcze i okresowe) w instytucjach takich jak:

 • Zakłady Optyczne Jelenia Góra
 • Polfa Jelenia Góra
 • ZREMB Jelenia Góra
 • Fabryka Automatów Tokarskich – Krzaczyna
 • Fabryka Narzędzi Jelenia Góra
 • Kopalnie Surowców Mineralnych Szklarska Poręba
 • Huta „Julia” Szklarska Poręba
 • Huta Szkła Technicznego Jelenia Góra
 • Huta Form Szklarskich Pieńsk
 • sanatoria w Kowarach, Polanicy Zdrój, Kudowie, Dusznikach, Świeradowie, Czernicy, Szklarskiej Porębie
 • szpitale w woj. jeleniogórskim
 • instalacje elektryczne MSR (Miejska sieć rozdzielcza o napięciu 230/5400V i 20kV) na terenie woj. dolnośląskiego

Prowadziłem budowy elektroenergetyczne na obiektach takich jak:

 • Szpital Bukowiec
 • Szpital w Kamiennej Górze
 • MSR (zakład energetyczny Jelenia Góra) na terenie woj. jeleniogórskiego (teren bolesławiecki, kamiennogórski, jeleniogórski)
 • Sieć supermarketów „REAL” w Lubiniu, Legnicy, Poznaniu
 • Super market Geant w Warszawie ul. Puławska

Sprawowałem nadzór nad robotami elektroenergetycznymi na obiektach takich jak:

 • Zakład produkcyjny MPC w Strzelinie (napięcia 20kV, dwie stacje transformatorowe 20kV od GPZ)
 • Zakład produkcyjny w Strzelinie ul. Energetyków
 • Budynek administracyjno-biurowy Starostawa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach ul . Szkolna 1
 • ZGL – Południe i Północ w Jeleniej Górze – budynki mieszkalno-usługowe
 • Obiekt leczniczy w Wałbrzychu "Prywatna klinika lekarzy"
 • Pawilon Handlowy "JUBILAT" w Jeleniej Górze
 • Projektowałem instalacje elektryczne dla obiektów przemysłowo-usługowych , mieszkalnych, wczasowych i sanatoryjnych.
 • Zakład PUH "MOTO-PRESS" Błonie gm. Miękinia
 • Zakład Produkcyjno–magazynowy "MABO" we Wrocławiu
 • Obiekty sanatoryjne "Gracja I" i "Gracja II" w Świeradowie Zdrój i Czerniawie

W obecnym czasie nadzoruję prace elektroenergetyczne, wykonuję kosztorysy inwestorskie , ofertowe i powykonawcze. Projektuję również instalacje elektryczne zasilające i odbiorcze niskoprądowe i wysokoprądowe dla obiektów mieszkalno-usługowych i przemysłowych.

W pracy posługuję się nowoczesnym sprzętem i legalnym oprogramowaniem uznanych producentów (BricsCAD, Norma).